050 542 5430 lokoko@lokoko.fi

Lataa katsojan opas

LATAA EETTISET PELISÄÄNNÖT>>

 

Loimaan Korikonkarit ry

EETTISET PELISÄÄNNÖT

PELAAJA

 • Ymmärtää vastuunsa urheilijana sekä lupaa käyttäytyä hyvin ja vastuullisesti harjoituksissa, otteluissa ja muissa yhteisissä tapahtumissa.
 • Yrittää aina parhaansa harjoituksissa ja kilpailutilanteessa.
 • Sitoutuu tulemaan ajoissa harjoituksiin ja asennoitumaan harjoituksiin parhaan kykynsä mukaan innostaen myös joukkuetovereitaan.
 • Osallistuu harjoituksiin ja haluaa harjoitella aina niin hyvin kuin pystyy. Ymmärtää, että omalla harjoituspanoksella on merkitys koko joukkueen harjoitteluun.
 • Kohtelee muita urheilijoita kunnioittavasti ja hyväksyy harjoituskavereiden erilaisuuden.
 • Kunnioittaa valmentajiansa ja muita seurassa toimivia henkilöitä sekä arvostaa seuraansa. Ei saata omaa seuraansa tai joukkuettaan huonoon valoon.
 • Hyväksyy valmentajansa tekemät päätökset sekä roolinsa joukkueessa.
 • Noudattaa valmentajan antamia ohjeita. Pelaajalla on lupa kysyä, kun haluaa tietää, miksi jotakin harjoitusta tehdään.
 • Ilmoittaa aina ajoissa valmentajalle, jos on estynyt osallistumaan harjoituksiin ja syyn, miksi on estynyt.
 • Ymmärtää ravinnon, levon, lihashuollon ja terveellisten elämäntapojen merkityksen omassa urheiluharrastuksessaan.

 VALMENTAJA

 • Kunnioittaa jokaisen pelaajan oikeuksia ja ymmärtää jokaisen pelaajan arvon omassa ryhmässään riippumatta tämän taustasta tai kyvyistä.
 • Asettaa valmennettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden tuloksenteon edelle.
 • Varmistaa olevansa riittävän hyvin koulutettu tehtävään, jossa hän seurassa toimii. On halukas kehittämään itseään valmentajana ja käyttämään hyväkseen seuran ja Suomen Koripalloliiton tarjoamat koulutusmahdollisuudet.
 • Suunnittelee jokaisen harjoituksen etukäteen niin hyvin, että joukkueen jokaisella urheilijalla on mahdollisuus tehdä kykyjensä mukainen, tavoitteellinen ja hyödyllinen harjoitus.
 • On valmis selittämään pelaajilleen, millaisesta harjoituksesta on kysymys ja miksi se tehdään.
 • Käyttäytyy ja toimii esimerkillisesti harjoituksissa ja kaikissa muissa mahdollisissa valmennettavan kohtaamistilanteissa.
 • Pyytää luvan ja selittää tarkoituksen koskettaessaan valmennettavaa. Ymmärtää nuoren urheilijan herkkyyden kyseisessä tilanteessa.
 • Kuuntelee ja ymmärtää valmennettaviaan ja saa heidät tuntemaan, että he ovat valmentajalle tärkeitä harjoituksissa ja myös niiden ulkopuolella.
 • Suhtautuu pelaajien antamaan palautteeseen vakavasti. Ymmärtää pelaajan mahdollisia ongelmia ja on valmis ymmärtämään, että koti ja koulu voivat olla monissa tapauksissa urheilijalle vähintään yhtä tärkeitä kuin urheileminen.
 • Kunnioittaa seuran toisia valmentajia ja heidän toimintatapojaan.
 • Kunnioittaa tuomareita ja toimitsijoita ja antaa heille työrauhan.
 • On valmis auttamaan muita valmentajia tarpeen tullen.
 • Pyrkii edistämään asiallista käyttäytymistä ja kielenkäyttöä omassa joukkueessa ja kaikissa sidosryhmissä. On roolimalli ja kunnioittaa tätä asemaansa sekä ymmärtää sen sisältämät vaatimukset.

JOUKKUEENJOHTAJA

 • On tutustunut edellä oleviin pelaajien ja valmentajien sääntöihin ja sitoutuu soveltamaan niihin kirjattuja periaatteita omissa seuraan liittyvissä toimissaan.
 • Toimii harjoituksissa ja peleissä valmentajan tukena.
 • Käyttäytyy ja toimii esimerkillisesti harjoituksissa ja kaikissa muissa mahdollisissa urheilijan kohtaamistilanteissa.
 • Sitoutuu osallistumaan seuran tarjoamaan koulutukseen.
 • Hoitaa viestinnän pelaajiin/vanhempiin riittävän ajoissa.
 • Tukee kaikkia pelaajia taustasta riippumatta.

PELAAJAN VANHEMPI

 • On tutustunut edellä oleviin pelaajien ja valmentajien sääntöihin ja sitoutuu soveltamaan niihin kirjattuja periaatteita omissa seuraan liittyvissä toimissaan.
 • Suhtautuu kaikkiin pelaajiin kannustavasti harjoituksissa ja peleissä.
 • Antaa tuomareille, toimitsijoille, valmentajille ja pelaajille työrauhan.
 • Hyväksyy valmentajien tekemät päätökset.
 • Kertoo avoimesti, jos jokin askarruttaa. On valmis keskustelemaan asioista valmentajan ja muun joukkueen johdon kanssa.
 • Osallistuu lapsen harrastustoimintaan aktiivisesti mahdollisuuksien mukaan.
 • Ymmärtää urheilua harrastavan lapsen oikeanlaisen ravinnon, riittävän levon ja terveellisten elintapojen merkityksen ja ohjaa lasta näiden suhteen.

MUIDEN SIDOSRYHMIEN JÄSENET

Muiden sidosryhmien jäsenillä tarkoitetaan kaikkia seuran toimintaan sidoksissa olevia tahoja kuten toimitsijoita, tuomareita, tukiryhmiä ym.

 • On tutustunut edellä oleviin pelaajien ja valmentajien sääntöihin ja sitoutuu soveltamaan niihin kirjattuja periaatteita omissa seuraan liittyvissä toimissaan.
 • Suhtautuu kaikkiin seuran pelaajiin, valmentajiin ja muihin toimihenkilöihin kunnioittavasti ja kannustavasti kaikissa seuran tapahtumissa.
 • Antaa tuomareille, toimitsijoille, valmentajille ja pelaajille työrauhan.