050 542 5430 lokoko@lokoko.fi

KUTSU

Tervetuloa Loimaan Korikonkarit ry:n kevätkokoukseen maanantaina 7.6.2021 klo 18.00. Esillä sääntöjen määräämät asiat. Kokous tapahtuu etäyhteyksin. Teams-kokouslinkin saa sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen. Ilmoittautumiset osoitteeseen toimisto@lokoko.fi.

Loimaalla 24.5.2021
Loimaan Korikonkarit ry:n johtokunta

Loimaan Korikonkarit ry.

Yhdistyksen kevätkokous

Aika:  7.6.2020 klo 18.00
Paikka:  Teams-kokous, ilmoittautumiset osoitteeseen toimisto@lokoko.fi

ASIALISTA

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokousvirkailijoiden valinta (puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa)
  3. Läsnäolijoiden toteaminen
  4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  5. Esityslistan hyväksyminen
  6. Tilikauden 1.1.2020 – 31.12.2020 tilinpäätös, tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen
  7. Vastuuvapauden myöntäminen
  8. Seuran jäsenmaksun suuruuden määrääminen kaudelle 2021 – 2022
  9. Seuran sääntöjen muuttaminen niin, että se mahdollistaa etäkokousten pitämisen.

Loimaan Korikonkarien johtokunta ehdottaa sääntömuutosta kohtaan 9 § siten, että se selkeyden vuoksi jakaantuu kahteen pykälään.

Vanhat säännöt:

 9 §
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta – sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai – kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai – seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

Uudet säännöt:

9 § Seuran kokoukset
Seuran kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai seuran kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa johtokunnan määräämänä päivänä. Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Seuran kokousten koollekutsuminen
Johtokunnan on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Muut mahdolliset asiat

11. Kokouksen päättäminen